Mentální koučink – Objevte svoji sílu, dosahujte více!

Má mentální koučink nějaké výhody a benefity? Jasně! A je jich vážně hodně: 

Sebepoznání: Odhalte svoje hodnoty, cíle a skrytý potenciál. Naučte se efektivněji směřovat své úsilí a rozhodnutí.

Křišťálová jasnost: Získáte prostor pro zamyšlení a reflexi, který vám pomůže získat jasný pohled na vaše situace, možnosti a překážky. Formulujte si své cíle a strategie pro jejich dosažení.

Vzestup sebeuvědomění: Přejděte od negativního myšlení k pozitivním a konstruktivním postojům. Rozpoznávejte své myšlenkové vzorce a přesvědčení, které ovlivňují vaše chování a výsledky.

Maximální produktivita: Zlepšte svou efektivitu v časovém managementu, plánování a prioritizaci. Dosahujte svých cílů efektivněji.

Překonávejte překážky: Identifikujte a překonejte překážky a obavy, které brání dosažení vašich cílů. Najděte kreativní a inovativní řešení, která vás posunou vpřed.

Zvedněte sebevědomí: Posilujte své sebevědomí a sebeúctu. Osvojujte si nové dovednosti a objevujte své úspěchy.

Udržte si motivaci: Vytrvejte na cestě ke svým cílům. Najděte svůj vnitřní zdroj motivace a strategie pro udržení energie.

Objavte svoji plnou sílu a dosahujte lepších výsledků ve všech oblastech života. Mentální koučink je klíčem k vašemu osobnímu růstu a naplnění života!

Proč mám jako logo kouče velrybu?

S redesignem svých webových stránek pro koučování jsem změnila i logo. Na tuhle krásnou velrybu. A kromě toho, že velryby miluju, má její přítomnost na webu i hlubší význam.

Vnímám velrybu, jako symbol mentálního i holistického koučování, hned z několika důvodů: 

Velryby jsou obvykle vnímány jako velké, moudré a laskavé bytosti, které mají schopnost plavat hluboko pod hladinou a objevovat skryté hlubiny oceánu.

Podobně jako velryby, se holistický koučink zaměřuje na průzkum hlubších vrstev osobnosti a podvědomí, které mohou ovlivňovat naše myšlenky, chování a životní cíle. Holistický koučink se nezaměřuje pouze na povrchové symptomy, ale snaží se objevit kořeny problémů a poskytnout klientům prostředky ke změně na všech úrovních jejich bytí. Holistický koučink se zaměřuje na rozvoj a prohloubení sebeuvědomění, porozumění vlastním myšlenkám a emocím a objevování vnitřní moudrosti klienta. 

Velryba také symbolizuje sílu, vytrvalost a schopnost navigovat životními výzvami. Stejně jako velryby, mentální kouč poskytuje podporu a povzbuzení klientům, aby překonávali vlastní překážky a dosahovali svých cílů, pomáhá budovat vytrvalost potřebnou k dosažení pozitivních změn ve svém životě.  

Velryby procházejí procesem přeměny, když se přizpůsobují novým podmínkám a prostředí. Mentální koučování je také zaměřeno na transformaci a růst klientů. Mentální kouči pomáhají klientům překonávat staré vzorce a přesvědčení, rozvíjet nové dovednosti a vytvářet pozitivní změny ve svém životě.

Velryba tedy slouží jako silný a symbolický obraz, který odráží hodnoty a principy holistického i mentálního koučování.

Holistické koučování je…

Chcete vědět, jak jet na plný výkon a jízdu si užít?

Úspěch neleží v zóně komfortu. Musí se na něj pracovat. Ale chytře. Protože jinak není dlouhodobý ani udržitelný. A tady máte návod, jak mít výsledky i radost. Musíte vyladit tyto čtyři pilíře úspěchu:

  • Tělo
  • Mysl
  • Emoce
  • Spiri

Tyto čtyři pilíře musí být všechny dost stabilní, aby váš úspěch unesly. Jinak řečeno, abyste měli požadované výsledky, a i radost z nich, musíte máknout na všech čtyřech oblastech.

Je to jako jízda v autě

Tělo potřebuje správnou výživu a spánek → Stejně jako nádrž v autě potřebuje kvalitní palivo a celé auto údržbu.

Mysl potřebuje rozvíjet a kultivovat → Stejně jako motor potřebuje vytunit, aby byl silný.

Emoce vás ženou dopředu nebo brzdí → Stejně jako převodovka, co převádí sílu motoru na hnací sílu kol, na ten pohyb vozu.

Spirit, neboli Vize či Poslání, vám říká, kam zaměřit pozornost → Stejně jako GPSka v autě vás směřuje k cíli.

To jsou čtyři pilíře úspěšného a spokojeného života. Zamyslete se nad tím:

Když se budete starat o své tělo, je to jako byste natankovali, Můžete jet.
Čím víc toho budete znát a umět, tím silnější je váš motor. Můžete zrychlit a ujet ostatním na trati.
Nadšení a emoce ale jsou ty, co vás ženou z místa. Čím víc chcete, tím rychleji jedete.
Ale potřebujete vizi, abyste věděli, na co zaměřit pozornost, co studovat, který úkol splnit. Stejně jako GPS vás vize nenechá zmateně popojíždět sem tam, ale odnaviguje vás do vašeho cíle.

Kouč s holistickým přístupem si klade za cíl stabilizovat a rozvinout všechny čtyři dimenze a pomůže vám dosáhnout úspěchu.

Pokud cítíte že:

  • Nejedete na plný plyn
  • By to šlo lépe a rychleji
  • Chcete efektivní a rychlou pomoc

 

Hledejte holistického kouče, který podobnými situacemi provedl už spoustu klientů před vámi.

Proč potřebujete mne jako kouče?

Moje práce mne baví a naplňuje. Neustále se v oblasti koučinku a neurovědy vzdělávám, abyste vy dostali to nejlepší, co současná věda a společnost ví. Ale co je nejdůležitější, mluvím s vámi tak, že mi rozumíte.

A jak to dělám? 

  • Mentální koučink
  • Holistický přístup
  • Transformace

Mentální koučování znamená, že změnu startujeme ve vaší hlavě. 

Holistický přístup jednoduše znamená, že se zabývám celou vaší osobností. Pracujeme spolu tedy na vaší mysli, emocích, fyzické i duševní kondici. Při hledání vaší osobní cesty k úspěchu tedy bereme v úvahu všechny čtyři pilíře a věnujeme se i tomu, jak spolu vzájemně propojené. Holistický přístup k životu a člověku je tu s námi už od Starověkého Řecka. Už starořečtí filosofové chápali, že jsme celek a k dosažení úspěchu potřebujeme Tělo, Mysl, Emoce a Spirit.

TĚLO, tedy fyzická kondice: S klienty pracujeme tak, aby odhalili kde se jim ztrácí energie na uskutečnění jejich cílů a kde ji naopak získat.

MYSL, tedy  mentální kondice: S klienty pracujeme tak, aby odhalili svá omezující přesvědčení a dostali se za jejich hranice, a aby si vytvářeli a začleňovali nové myšlenky a přesvědčení.

EMOCE, tedy emoční kondice: S klienty pracujeme na zvládání emocí. V žádném případě nechceme emoce potlačovat, to je nezdravé a kontraproduktivní. Myšlenka vás přepadne, ale emoci a reakci si můžete vybrat. Učím své klienty, jak využívat sílu svých emocí.

SPIRIT, tedy duševní kondice: S klienty pracujeme na jejich osobní vizi. Definujeme, jak podle nich vypadá jejich úspěch. Přehodnocujeme jednotlivé cíle a aktivity podle toho, zda podporují dosažení osobní vize, tedy, zda napomáhají osobnímu úspěchu.

Výsledkem takového koučování je transformace, velká změna. Vaše velká změna.

Obsah článku

O Autorce

Jsem Andrea –  koučka, která vám rozumí a pomůže vám dosáhnout vašich vysněných cílů.

Svoje zkušenosti a vzdělání a dovednosti jsem využila při sestavení unikátního koučovacího přístupu, a tak vám pomůžu mít výsledky, které baví.

Další články, které stojí za to si přečíst

CO KDYBY TA DALŠÍ KAPITOLA VAŠEHO ŽIVOTA BYLA TOU NEJSILNĚJŠÍ?

Chcete i vy pocítit sílu efektivního myšlení?